You are currently viewing MİKROAKIŞKAN ÇİPİMİZ KANSER-SİNİR HÜCRELERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ İNCELEMEK İÇİN KULLANILIYOR.

MİKROAKIŞKAN ÇİPİMİZ KANSER-SİNİR HÜCRELERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ İNCELEMEK İÇİN KULLANILIYOR.

Kanser ve sinir hücreleri arasındaki etkileşimi incelemek için ürettiğimiz mikroakışkan çipimiz gerçek hücrelerle test ediliyor.

Sağ tarafta görülen kanalın yüksekliği yaklaşık 50 mikron. Yani saç telinin neredeyse yarısı kadar. Oradaki yeşil renkli büyük daireler mikroakışkan çipe ekilen hücreler. Sol tarafta hücrelerin geçemeyeceği kadar dar kanallar var. Bu kanalların genişlikleri ~7 mikron, yükseklikleri ise ~5 mikron (saç telinden yaklaşık 20 kat daha küçük). Bu kanallar, litografi sistemimiz UV-EX Pioneer kullanılarak üretildi. En solda da fotoğrafta görülmeyen başka bir yüksek kanalımız var. Oradaki hücrelerle sağ taraftaki hücreler birbirlerine ulaşmak için, belirli bir süreden sonra, dar kanallardan kollar uzatıyorlar. Gerisi bilimsel sır ☺

You can share this via: